Muziekexamens LBT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op deze pagina vind je alle informatie over de muziekexamens van de LBT voor de landelijk erkende diploma’s A t/m D.

In samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren we muziekexamens die bedoeld zijn voor leerlingen van verenigingen die een eigen muziekopleiding hebben. Door deel te nemen aan deze examens kunnen de leerlingen een bepaalde opleidingsfase afsluiten met een erkend diploma. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen

Examendata najaar 2019
    • Theorie examen: zaterdag 28 september 2019
    • Praktijkexamen Blazers: zaterdag 23 november 2019 --> INSCHRIJVEN
    • Praktijkexamen Slagwerk: zaterdag 30 november 2019 --> INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via bovenstaande inschrijfformulieren per aangegeven examendatum, tot 4 weken vóór het examen.

Inschrijven

De kandidaten dienen zich voor de examens aan te melden via het online inschrijfformulier bij het Huis voor de Kunsten Limburg.  Gebruik bij het aanmelden het Formulier financieel overzicht aanmeldingen muziekexamens per vereniging.  Meer informatie over de examens vind je onder Toelichting muziekexamens LBT en Overzicht van de tarieven, welke hieronder te downloaden zijn.

Locatie

’t Aad Raodhoes
Dorpstraat 43, 6074 GA Melick (ingang achterzijde)
Tel. 0475 – 533 955

Downloads

NB: Zie ook onderstaande informatie over het raamleerplan en de voorbeeldvragen.

Examen buitenschoolse opleiding

Onder verantwoordelijkheid van Samo heeft een commissie van deskundigen een raamleerplan opgesteld. Dit plan geeft richtlijnen voor de examens die met name van belang zijn voor degenen die de zogenaamde buitenschoolse opleidingen voor de drum- en showbands volgen. Het oorspronkelijke boekwerk is te bestellen bij Kunstfactor maar kan op deze pagina ook worden ingezien. Vanwege de omvang in gescande vorm zijn de hoofdstukken voor de verschillende diploma’s apart opgenomen.

01 Raamleerplan 1995 Fase A
02 Raamleerplan 1995 Fase B
03 Raamleerplan 1995 Fase C
04 Raamleerplan 1995 Fase D

Wijziging systeem van opleidingen en examens

Voor het behalen van een diploma moet de kandidaat een bepaald aantal punten behalen. Dat kan door het volgen van bepaalde verplichte modules, aangevuld met modules van een ander instrument.

Zie bijgaande bestanden met uitleg, eisen en voorbeelden.

01 Raamleerplan 2010 Kunstfactor Info
02 Raamleerplan 2010 Slagwerkopleidingen Met Bijlagen
03 Raamleerplan 2010 Deel3 Verantwoording Exameneisen en voorbeelden
04 Raamleerplan 2010 Deel3 Bijlagen VerplichteModules
05 Raamleerplan 2010 Deel3 Bijlagen KeuzeModules

Theorie examen

Ter ondersteuning voor de theorie examens is door Rob Janssen, Consulent muziek bij het Huis voor de Kunsten Limburg, een pakket met voorbeeldvragen samengesteld. Vanwege de omvang in gescande vorm zijn de hoofdstukken voor de verschillende diploma’s apart opgenomen.

01 Voorbeeldvragen Fase A
02 Voorbeeldvragen Fase B
03 Voorbeeldvragen Fase C
04 Voorbeeldvragen Fase D