Geschiedenis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Voordat de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op 15 september 1961 officieel werd opgericht, maakte deze deel uit van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). De oprichting van een eigen bond is een belangrijke stap geweest in de eigen ontwikkeling in het algemeen en de belangenbehartiging van de lidkorpsen in het bijzonder. Nu is de LBT uitgegroeid tot een grote koepelorganisatie met een eigen identiteit, stevig geworteld in de Limburgse gemeenschap.

Geschiedenis van de LBT in vogelvlucht
[table id=4 /]